ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Нуждата от информационни центрове не е от вчера . Според експерти нивото на предоставяне на туристическа информация е един от основните показатели за определяне качеството на дестинацията.

Информационният сегмент е значителен в туристическата дейност. Разработването му изисква адекватно отношение спрямо отрасъла, финансови средства и обучени кадри

Функции на ТИЦ

Обмен на туристическа информация на различни нива – туристи, община, местен бизнес, национална реклама;

Маркетинг и реклама на регионалния продукт;

Увеличаване на броя на посетителите в района, престоя и средствата които оставят;

Генериране на идеи и проекти за местно и регионално развитие на туризма;

Предоставяне на консултации и обучение на местните хотелиери и други лица ангажирани в предоставянето на туристически услуги;

“Най-добрия приятел на туриста”

Част от туристически продукт на всеки един регион и на страната като цяло.

Дейности на ТИЦ - Чепеларе:

 • Посреща гостите на града /района/ и запознаването им със забележителностите на района и обектите представляващи интерес за туристите.
 • Дава актуална информация за свободните места и цените на хотелите и къщите за гости в града и общината, както и телефони за контакти, e mail fax .
 • Отговаря за поддържането и периодичното актуализиране на базата данни за хотелите, семейните хотели, къщи за гости и самостоятелни стаи и заведенията за хранене и развлечения на територията на Общината и региона.
 • Поддържа връзки с останалите туристически информационни центрове от региона и страната.
 • Участва и подпомага дейността на Регионална туристическа асоциация “Родопи”
 • Подпомага и организира дейностите свързани с рекламата и маркетинга на туристическия продукт на територията на общината и региона.
 • Поддържа ресурсна библиотека с периодични издания.
 • Организира тренинги и обучения за повишаване на квалификацията в областта на туризма.
 • Туристическият център се явява и като естествено свързващо звено на спорта и спортната дейност развиваща се в общината, защото спорта е философия на живот на чепеларци.
 • Организира и провежда техническите конференции на състезанията по програмата на спортния календар, с които общината е ангажирана.

История на ТИЦ – Чепеларе

През 1998 година в град Чепеларе започва да функционира ТИЦ в малка постройка от 7-8 кв.м Центърът е финансиран от община Чепеларе и получава първия си компютър и интернет.

Туризма в Чепеларе се развива с много бързи темпове, поради това и дейността на ТИЦ започва да се разширява много бързо. За потока от туристи центъра се оказва твърде тесен и не може да извършва нормално дейността си.

ТИЦ се премести в друга по-подходяща за целите му сграда от 13 декември 2005 г. Тя се намира в идеалния център на град Чепеларе в непосредствена близост до главен път II -86 Пловдив-Смолян, новостроящият се магистрален път, има обособен паркинг до нея.

По проект на Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество /ШАРС/ бе направен външен ремонт на сградата на ТИЦ, включващ ремонт на покривната конструкция, фасадата и вертикална планировка, закупуване и монтиране на автоматична метеорологична станция, с голямо електронно информационно табло.

В центърът се помещават:

 • конферентни зали ( едната с 30 места и друга по – малка с 12 места), където могат да се провеждат семинари, конференции, работни срещи други. За заетите в сферата на туризма могат да се организират обучения за повишаване на техните знания и умения, да се организират обучения за безработни, желаещи да работят в туризма и т.н;
 • приемна – това е мястото където всеки турист ще може да получи интересуващата го информация, да закупи карти, брошури, списания и други рекламни и информационни материали за региона;
 • офиси – в сградата на ТИЦ се обособят два офиса, които се ползват за нуждите на СХРТ и обществения фонд.Те се помещават на втория етаж.
 • Техническите средства (компютри – 2 бр., скенер – 1 бр., факс – 1 бр., принтер – 1 бр., телефони – 1 бр., UPS – 2 бр, ксерокс – 1 бр.) и оборудване (бюра – 2 бр., етажерка – 3 бр., шкаф – 2 бр., маса 220х140х75, Маса 100х60х47, мека мебел, работен стол – 4 бр., посетителски стол – 20 бр , лаптоп, мултимедия, флипчарт.

Преместването на ТИЦ в по-достъпна и голяма сграда беше крайно необходимо, тъй като доброто информационно обслужване на туристите е залог за реализацията на създадения туристически продукт, предлаган в региона. Без дейността на информационния център множеството малки семейни хотели и къщи за настаняване биха останали непознати за външните посетители.

Една четвърта част от работещите информационни центрове в страната се намират на територията на Смолянска област – 11 центъра.

Като помощник на ТИЦ работи системата ИНФОТУРПОЙНТ.

Структура, ръководство и контрол:

 • Собственост на общината

Когато е собственост на общината, кметът, подпомогнат от Консултативния съвет по туризъм, е този, който следи дейността на ТИЦ.

Работно време:

Работното време на служителите от общината е регламентирано от 8:30 до 17:30 часа.

Информация и директни резервации туристите могат да правят от терминала към центъра – в случай, когато центъра е затворен.

Служители в ТИЦ:

 1. Даниела Сивенова – Главен есперт “Туризъм”
 2. Цонка Станчева - младши експерт - координатор масова физкултура
Чепеларе
Изберете език
BG UK DE RO GR IT