Enter a search word into the box and press the button.
Please enter your intended arrival and departure dates and press the button to find businesses that have accommodation available on your chosen dates.
За нас„ИНФОТУР СИСТЕМИ” ООД
Общински и Туристически Информационни Системи
София 1421  ул. “Горски пътник 22, GSM: 0887/568 100; 0888/511 539
www.infotour.org ; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

История и мисия

През 1992 стартира проект за създаване на Национална система за Туристическа Информация и Резервации „ИНФОТУР”, която да представя Туристическите Дестинации на България, както на Вътрешния, така и на Международните пазари по книжен и електронен път.
Системата „ИНФОТУР” събира и представя на Национално ниво актуална и полезна Информация за Общински и Туристически услуги, Туристически обекти и събития, като подпомага Държавния орган в Туризма, браншовите организации, Информационните центрове към Общините в Югоизточна Европа и най-вече своите клиенти и абонати.
Целта на “Инфотур системи” ООД е да се утвърди, като една от водещите фирми за развитие и предлагане на електронно защитени Информационни Системи за Общинска и Туристическа информация и резервации за Югоизточна Европа. Проектиране и изграждане на системи за информационно осигуряване на общините.
Нарастване броя на туристите посещаващи населени места с развита туристическа инфраструктура и предлагащи разнообразни туристически услуги. Увеличаване на продажбите, удовлетворяване желанията на гости и ползватели на компонентите на системата ИНФОТУР, е главният критерии за качеството на предлаганите от нас услуги.

Дейности

“Инфотур системи” ООД изгражда интегрирана система за административна, общинска и туристическа информация. Ние осигуряваме нестандартни канали – компоненти на системата „Инфотур”, чрез които наличната информацията да достигне до максимален брой крайни потребители. Информацията се разпространява чрез интернет портали на общините за управление на информацията, туристически субекти, индивидуални интернет страници на фирми за услуги интегрирани в порталите www.infotour.org и www.yachtinginfo.org, специализираните компоненти на системата „Инфотур” „Инфотур Пойнт”; „Инфопойнт”;  „Инфо таб” реклама, рекламни материали и комплексни решения. Съдействие при изграждане и експлоатация на Туристически информационни центрове

Интернет портали и информационни канали

Информационният портал на системата “ИНФОТУР” с адрес www.infotour.org e регистриран през 2000 на Американски сървър и съдържа пълна информация за над 4000 туристически субекта и 60 общини, актуален Информационен и Илюстративен материал, резервационна система, информация за Спортен и Културен календар на туристическите дестинации и има над 300 000 месечни посещения. Порталът е интегриран с GOOGLE MAP и GPS-система, чрез която може да получите координатите на търсения обект. Информацията се предлага на 7 езика.
Има възможност абонатите сами да подържат базата данни чрез системата за управление на съдържанието. “Инфотур системи” ООД подпомага дейността на Общинските администрации, Туристически организации, Информационни центрове, предлагащите туристически продукти и услуги, като предоставя гъвкави Back office програми за развитие.
Информационен портал за Яхтинг www.yachtinginfo.org дава информация за яхтени пристанища, магазини и сервизи за плавателни съдове и друга професионална информация за практикуващите водни спортове. Има възможност абонатите сами да подържат базата данни чрез система за управление на съдържанието.
Изграждаме и поддържаме портали и Интернет страници на Общини, Общински и Туристически информационни центрове, а също и индивидуални интернет страници, интегрирани към основната информационна система Инфотур.
С цел информацията за нашите абонати да бъде максимално достъпна за крайните потребители, “Инфотур системи” ООД създаде компонентите на системата „Инфотур”; Терминалите „Инфотур пойнт”, системата „Инфопойнт”, Информационните билбордове „Инфо Таб” с денонощен достъп до Информацията.
Терминалите „Инфотур Пойнт” представлявт информационни Киоски с 37-инчови монитори, монтирани пред общини, туристически информационни центрове и други важни средища.
Терминалите са интерактивни за крайните потребители, с денонощен и безплатен достъп до цялата информация в системата Инфотур. Общинските и туристическите информационни центрове събират и поддържат информацията за населеното място. Потребителите имат възможност да търсят обекти по различни критерии, а чрез безплатна Интернет връзка за ползвателите на системата,  резервациите могат да бъдат реализирани незабавно.
Чрез Терминалите „Инфотур пойнт” участниците в туристическата индустрия могат да представят най-важните оферти и събития прегледно, подробно, впечатляващо с картина и текст.
Терминалите „Инфотур поинт” са компоненти на системата „Инфотур” и са свързани в мрежа
Системата Инфопойнт е денонощен канал за представяне на важна информация за населеното място; транспорт, събития, спортен и културен календар, туристически продукти и услуги чрез клипове, презентации и интегрирана информация от интернет страници на участниците в системата. Удобен и лесен за ползване софтуер позволява интегрирането на разнообразна по вид и произход информация и изготвянето на програмата за представянето за определен от притежателя срок, както и излъчването на важна информация в желан момент.
Системата „Инфопоинт” е подходяща за монтиране на втрините на информационни центрове, общинска администрция, туристически агенции, музеи и др. Системата може да се интегрира с художественно фолиране на витрините с цел използване рекламните им площи.

Компоненти и Канали за разпространение на Информацията през системата „Инфотур”Централно управление на входа и на изхода на информацията. Над 10 канала за разпространение на информацията.
Възможности за интегриране на информацията във всички модули на системата.
Системата позволява изграждането на допълнителни сървъри за управление на национална и регионална информация. Възможнистите за разширяване на системата са практически неограничени.
Информационни стационарни продукти
“Инфотур системи” ООД предлага проектиране и изработка на указателни и информационни табели в съответствие с европейските стандарти, екстериорни и интериорни решения за общински и туристически информационни центрове, изключително ефектно фолиране с PVC и UV на витрини и други подходящи за целта площи.

Комплексни решения

“Инфотур системи” ООД предлага Ноу-хау по отношение разкриване и експлоатацията на туристически информационни центрове, Франчайз на марката „Инфотур” консултации и изработка на рекламни стратегии, както и стратегии за развитие на туризма в района; консултации при откриване и експлоатация на Информационни центрове; туристически услуги; организиране на work-шопове; организиране на семинари и други прояви.

Предимства да работите с нас

За крайните потребители

Ползването на системите Инфотур е безплатно за крайните потребители.
Без такса за резервация реализирани чрез компонентите на системите „Инфотур”.
Пълноценна информация за всякакви случаи. Търсене по ключови думи и по критерии.
Денонощно достъпна информация чрез интернет порталите, www.infotour.org, www.yachtinginfo.org  Терминалите „Инфотур Пойнт”, системите „Инфопойнт” и билбордовете „Инфо таб”.
Безплатна интернет връзка към участниците в Терминалите „Инфотур Пойнт”  за допълнителна информация и резервация.

За клиентите на „Инфотур системи” ООД;

Абонати, наематели и притежатели на компоненти на системите Инфотур,

Като запазвате собствения си специфичен дизайн, можете с помощта на нашата модерна Интернет технология, да използвате страници от модулите на нашите Информационни системи, като умело ги включите във вашето интернет участие:
Получавате възможност да представите впечатляващо информацията, а гражданите и гостите могат да търсят информация посредством определен модел на търсене – за определен период от време и по различни критерии, административни услуги, събития, оборудване на стаи, вид на хотела, цени и други.
Управлението на Вашата информация става по удобен и лесен начин.
Системата автоматично “превежда” информацията от апликационните форми на 7 езика. След въвеждането на новият софтуер броят на езиците ще нарастне до 23.
Вие лично попълвате и актуализирате Вашата информация – гаранция за нейната достоверност и навременност.
При необходимост получавате помощ и съдействие от нашия сервизен център за попълването и актуализирането на Вашите данни.
Илюстративният материал за всички участници е със съответните авторски права.
Има възможност за включване на карта на населеното място или чрез сателитната карта на Google Earth, къде се показва местонахождението на всеки обект или офис за административни и туристически услуги със съответните GPS координати.
Нашата изградена вече база данни съдържа Информация за Общинска административна и Туристическата Инфраструктура на Местно, Регионално и Национално ниво.
Вашите данни се включват във всички информационни системи, изготвени от “Инфотур системи” ООД. Всички те ползват обща база данни и цялата информация от нея е достъпна от всеки терминал, включително от Общинските информационни системи.
Имате уникалната възможност, участвайки в системите на “Инфотур системи” ООД, да станете участник и в други Информационни системи на Югоизточна Европа, да увеличите клиентите и продажбите си.
Осигуряваме изключително разнообразна информация – от забележителности и туристически обекти до административни и обществени услуги. Това разширява многократно кръга на Вашите клиенти.
Крайните потребители, които са потенциални Ваши клиенти, ползват цялата информация безплатно и неограничено. В допълнение в системите е осигурена безплатна интернет връзка на крайния клиент с Вашия обект, при запитване от местен терминал.
Имате уникалната възможност, участвайки в системите на “Инфотур системи” ООД, да станете участник и в „Ласт минит” резервационната система на портала за управление на информацията www.infotour.org , да увеличите клиентите и продажбите си.
Крайните потребители, които са потенциални Ваши клиенти, ползват информация и чрез нашият профил във „ФЕЙС БУК” . Всеки абонат на системата след подновяване на договора за абонамент има възможност да информира за своите продукти и услуги в нашят профил „Infotour center”.
Имаме подкрепата на Държавната администрация, браншовите организации и сдружения на Местно, Регионално и Национално ниво.
Областните и Общински управи са наши партньори.
Модулът “Календар на събитията” дава възможност клиентът да се информира чрез един прегледен календар относно събитията в избрано населено място.
Всичко това определя :
Ниска цена за участие (абонамент).
Кратки срокове за реализация.
Актуалност на подадената информация.

Нашето мото е: Влез в системата!

За повече подробности вижте разширеното представяне на всеки един от продуктите. Във всяка продуктова секция са дадени цените и начинът по който можете да го закупите или да се абонирате. Нашата интернет страница е www.infotourcenter.com За партньорство с нас е необходимо да се регистрирате, след което получавате потребителско име и парола за достъп, както и съдействие от нашия екип. Регистрацията можете да направите както от секцията за конкретния продукт, така и от секция “Регистрация”. За всички видове продукти и услуги, които желаете да купите или да се абонирате, получавате едно единствено потребителско име и парола, освен ако Вашето желание е друго.За повечето предлагани продукти и услуги са изготвени стандартизирани Апликационни форми, в които попълвате задължителна информация, а също и информация по Ваше желание. Информацията от апликационните форми се превежда автоматично на седем езика, на които работи системата. Предстои въвеждането на нов софтуер с „Ласт минит” резервационна система.

                                                                     От екипа на „Инфотур системи”

Additional information